Студентське наукове товариство

Членами студентського наукового товариства кафедри є:

1. студент 5 курсу групи Ф-6 спеціальності «Фармація» Рубан Євген займається вивченням кінетики реакції епоксидування як чистого анетолу, так і у складі етерної анісової олії з метою застосування для оцінювання ступеня їх ненасиченості у вигляді «кисневого числа» (науковий керівник д.х.н., проф. Блажеєвський М.Є.);

2. студентка 5 курсу іноземного факультету Ель Херіші Фатіма досліджує залежність окисно-відновного потенціалу системи пероксомоносульфат/сульфат від рН середовища (науковий керівник д.х.н., проф. Блажеєвський М.Є.).

Print Friendly, PDF & Email