Івашура Марина Миколаївна

imn548

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

                        

Івашура Марина Миколаївна народилась 26 грудня 1965 року, м. Краматорськ Донецької області. У 1983 році закінчила загальноосвітню середню школу №24 м. Краматорськ (атестат №415193, виданий 25 червня 1983 року, м. Краматорськ).

У 1985 році була зарахована на перший курс біологічного факультету Харківського державного університету.  У період  1985-1990 рр навчалася  на денному відділенні за спеціальностю «Біололгія»  із спеціалізацією на кафедрі генетики. Після успішного завершення курсу навчання і захисту дипломної роботи отримала диплом про вищу освіту за спеціальностю «Біологія» (№717147 від 12 червня 1990 р). Згідно диплому присвоєно кваліфікацію: Біолог. Викладач біології та хімії.

У 1991 році зарахована у очну аспірантуру Інституту тваринництва УААН. Дисертаційна робота виконувалась протягом 1991-1994 рр у лабораторії генетики на базі досліджень хромосомного поліморфізму тварин з використанням цитогенетичних методів, зокрема методів диференційного пофарбування препаратів хромосом (G-методика, C-методика). У 1994 році після завершення курсу навчання у аспірантурі  зарахована на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії генетики Інституту  тваринництва УААН. Працювала на цій посаді 5 років у період 1994-1999 рр.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «С-поліморфізм гетерохроматинових районів акроцентричних хромосом свиней».  У 1999 році отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності генетика – 03.00.15 (ДК №003275 від  12 травня 1999 р., протокол №16-09\6, м.Київ).

            З 1999 року переведена у Харківський біотехнологічний центр на посаду наукового співробітника лабораторії молекулярної біології.  Працювала у галузі молекулярної генетики та новітніх біотехнологій у період з 1999 року по 2001 рік. У цей же період  році працювала за сумісництвом  у Харківському міжобласному центру клінічної діагностики на посаді врача-лаборанта  у відділенні молекулярної діагностики.

У 2001 році прийнята на посаду асистента кафедри фізичної та колоїдної хімії Національної фармацевтичної академії, з 2003 року переведена на посаду старшого викладача  цієї ж кафедри. У 2004-2005 рр Івашура Марина Миколаїна навчалася у Харківській філії Київських державних курсів іноземних мов «Інтерлінгва»  та успішно закінчила Оксфордський курс англійської мови з оцінкою «відмінно» на рівні Intermediate, захистила англійською мовою кваліфікаційну роботу за темою «Фізикохімія дисперсних систем» і одержала право викладати англіською мовою дисципліни за фахом.

Загальний науково-педагогічний стаж роботи у Національному фармацевтичному університеті складає 11 років. Протягом цього періоду Івашура М.М. виконала великий обсяг методичної робот  по підготовці  навчальної літератури для викладання фізичної та колоїдної хімії англійською мовою іноземним студентам. Приймала активну участь у підготовці мультимедійного лекційного матеріалу з фізичної та колоїдної хімії на російській, українській та англійській мовах. Написала 3 статті у Фармацевтичну енциклопедію. Івашура М.М. є співавтором підручника з фізичної та колоїдної  хімії (з грифом МОН), збірника тестів, лабораторного журналу з фізичної та лабораторного журналу колоїдної хімії, має 25 науково-методичних друкованих праць.

Івашура М.М. зарекомендувала себе  сумлінним працівником, постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень. Активно приймає участь у виховній роботі із студентами, користується їх повагою, та повагою  викладачів університету.

Print Friendly, PDF & Email