Студентське наукове товариство

У 2015-2016 навчальному році до складу студентського наукового товариства кафедри входять:

Рубан Євген виконує магістерську роботу на тему «Квантово-хімічне дослідження механізму реакції епоксидування евгенолу та ізоевгенолу пероксиетановою кислотою» (науковий керівник д.х.н., проф. Блажеєвський М.Є.); с

туденти 3 курсу групи БТ-3 спеціальності «Біотехнологія» Присяжнюк Олександр та Щетиніна Марія вивчають активуючий та інгібіторний вплив біологічно активних речовин на каталітичні реакції хемілюмінесцентного окиснення люмінолу фотоелектричним методом (наук. кер. д.х.н., проф.. Блажеєвський М.Є.);

студентка 4 курсу групи Ф-4 спеціальності «Фармація» Малай Богдана вивчає можливість здійснення кількісного визначення сильних відновників при сумісній присутності в лікарських формах (науковий керівник д.х.н., проф. Блажеєвський М.Є.);

студентки 3 курсу групи Ф-17 спеціальності «Фармація» Єрмоленко Дар’я та Полянська Марина займаються вивченням реакцій S-оксидації цефалоспоринів та розробкою методик їх кількісного визначення (науковий керівник к.фарм.н., ас. Сердюкова Ю.Ю.);

студентка 2 курсу іноземного факультету групи ІФ-3 (мова навчання – англійська) Бенмусса Хинд займається валідацією оксидиметричної методики кількісного визначення β-лактамних антибіотиків (науковий керівник к.фарм.н., ас. Сердюкова Ю.Ю.);

студентка 5 курсу групи 3б (4,5) Стороженко О. М. готує матеріали для огляду «Кістози – етіологія, морфологія, діагностика та методи лікування» (науковий керівник д. фарм.н., проф. Кабачный В.І.);

інтерн Чумак І.В. готує огляд «Аналептики – сучасний стан, арсенал практичної медицини, актуальність і перспективи пошуку» (науковий керівник д. фарм.н., проф. Кабачный В.І.).

Print Friendly, PDF & Email