Блажеєвський Микола Євстахійович

Блажеєвський М.Є.

Доктор хімічних наук, професор

 

БЛАЖЕЄВСЬКИЙ Микола Євстахійович, хімік-аналітик, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії.

Адреса : кафедра фізичної та колоїдної хімії, 61168, вул. Валентинівська, 4, Харків, Україна.

Тел. : (0572) 67-98-38

Е-mail : blazejowski@ukr.net

Науковий профіль:

                       

 

Народився 23.06.1955, м. Борислав Львівської обл. Закінчив з відзнакою Калуський хіміко-технологічний технікум (1974) ‑ хімік-технолог. У 1979 році закінчив хімічний факультет, аспірантуру (1989), 1979-1980 ‑ інженер, 1980 -1985 ‑ завідувач лабораторії кафедри аналітичної хімії Львівського державного (нині національного) університету ім. Івана Франка. У 1989-1992 – науковий співробітник Всесоюзного НДІ хімії і технології лікарських засобів (м. Харків). У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Реакції дипероксидикарбонових кислот з третинними амінами і їх застосування в аналізі”, Дніпропетровськ. 1992-1994 ‑ інженер І категорії кафедри фізичної та колоїдної хімії Української фармацевтичної академії (м. Харків), 1994-1995 – асистент; 1995-1997 – викладач, старший викладач, 1997-1998 – старший науковий співробітник, 1997-2000 – за сумісництвом доцент кафедри бойових токсичних хімічних речовин та засобів захисту Харківського військового університету, від 1999-2007 – доцент; у 2006 році захистив докторську дисертацію на тему „Застосування пероксидних похідних карбонових кислот в хімічному аналізі”, Дніпропетровськ; від 2007 – професор кафедри фізичної і колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

Переможець конкурсу-97 Благодійного фонду захисту та підтримки авторів інтелектуальної власності ім. Куцина у номінації: «Кращий винахід і ноу-хау України 1997 року» (нагороджений грошовою премією та дипломом).

Автор дезінфекційного та стерилізуючого засобу „НЕБІС”, антисептичного препарату на основі пероксикарбонових кислот „ПЕРОНІКС” та «ГЕМОТЕСТ-М», ГЕМОТЕСТ-С» та «ДЕЛАТЕСТ» (захищені національними патентами).

З 2001 року постійний науковий консультант науково-виробничої іноваційної фірми „ІМПУЛЬС” (м. Гданськ, Польща) з питань розробки дезінфекційних та стерилізуючих засобів, а також знешкодження й утилізації напалму та отруйних хімічних речовин.

У 2003 році за успіхи у освітянській та науковій роботі був відзначений Американським біографічним інститутом The AMERICAN BIOGRAPHICAL Institute дипломом у номінації «The Research Board Of Advisors».

Нагороджений почесною грамотою НФаУ за сумлінну працю, внесок у підготовку висококваліфікованих фармацевтичних кадрів, активну життєву позицію, 2005 рік.

У 2005 році визнаний Міжнародним біографічним центром у номінації The IBS Leading educators of the word 2005 (Cambridge) як кращий освітянин року (нагороджений дипломом).

Лауреат обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» (нагороджений дипломом), 2008 рік.

У 2016 році нагороджений почесною грамотою НФаУ за вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної галузі України, високий професіоналізм, відданість праці та з нагоди святкування дня фармацевтичного працівника.

За рейтингом науково-педагогічних працівників 2015-2016 н.р. переможець у номінації «Кращий професор НФаУ» (нагороджений дипломом I ступеня), 2016 рік.

Громадська діяльність: з 2007 року член Наукової ради НАН України з проблеми „Аналітична хімія”, а з 2012 – спеціалізованої вченої ради державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія; з 2015 року член спеціалізованої вченої ради Д. 64.051.14 хімічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальності 02.00.04 – фізична хімія.

Входить до складу редколегії наукового журналу «Фармаком» (м. Харків, Україна), «Методи та об’єкти хімічного аналізу» (м. Київ, Україна); «Праці НТШ» (м. Львів, Україна).

Як головний науковий співробітник бере участь у виконанні науково-дослідної роботи за грантом Міністерства освіти та науки України ХА-32Ф «Закарпатські цеоліти в аналітичній хімії розсіяних елементів, бактерицидних, протипухлинних засобів та інших біологічно активних речовин», термін виконання: 01.02.2016 – 31.12.2018 р.р.

Систематично бере участь у роботі Наукового комітету Київської конференції з Аналітичної хімії та Наукової ради з проблеми «Аналітична хімія» НАН України, а також апробаційної ради НФаУ.

Наукова школа – підготував 12 кандидатів наук: Антоненко О. В. «Синтез, властивості та застосування пероксидних похідних заміщених бензойних кислот у фармацевтичному аналізі» (2002), к.ф.н.; Дядченко В. В. «Ензимно-кінетичне визначення фосфорорганічних отруйних сполук з використанням індикаторних реакцій окиснення n-фенетидину та 3,3′,5,5′-тетраметилбензидину» (2005), к.х.н.; Баталов А.І. «Застосування аліфатичних дипероксикарбонових кислот як аналітичних реагентів на отруйні речовини та лікарські засоби» (2005), к.х.н.; Бондаренко Н. Ю. «Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі» (2007), к.ф.н.; Боровська І. М., ”Застосування кінетичних методів в аналізі лікарських препаратів на вміст домішок солей феруму та міді” (2012), к.ф.н.; Шлюсар О.І., «Реакції пероксомоносульфатної кислоти з похідними фентіазину та їх застосування у фармацевтичному аналізі» (2013), к.ф.н.; Анацької Я. Ю. , „Реакції третинних амінів з пероксомоносульфатною кислотою та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (2013), к.ф.н. Карпова С.П. ”Реакції пероксомоносульфатної кислоти з пеніцилінами та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (2013), к.ф.н.; Лабузова Ю.Ю. ”Реакції калій гідрогенпероксомоносульфату з цефалоспоринами та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2014); Коретнік О.І. ”Реакції сульфуровмісних сполук з калій гідрогенпероксомоносульфатом та їх  застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2015), к.ф.н.; Криськів Л.С. ”Реакції пергідролізу та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2016), к.ф.н.; Мозгова О.О. ”Вольтамперометричне визначення протимікробних препаратів на основі пероксидних сполук з використанням вуглеситалового електроду” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2016), к.ф.н.

Більше 20 років керує науковою роботою СНТ кафедри та секції з хімії Малої академії наук. Його учні-члени МАН неодноразово були призерами конкурсів різних рівнів. Збобувачі вищої освіти члени СНТ кафедри беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Хімія» за напрямком «аналітична хімія». Має низку наукових праць зі студентами та учнями.

У своєму доробку має понад 500 наукових та навчально-методичних праць (250 наукових статей, вагома частина котрих опублікована у виданнях, котрі входять до низки наукометричних баз)

 Монографії:

 1. Blazheyevskiy Mykola. Application of derivatization by means of peroxy acid oxidation and perhydrolysis reactions in pharmaceutical analysis: monograph. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. 2017. – 106 p.
 2. Blazheyevskiy M.Ye. Application of peroxy acids as disinfectants and sterilization agents (monograph) / M.Ye. Blazheyevskiy, D. N. Riabko. – Ed. M.Ye. Blazheyevskiy – Saarbrüchen (Deutshland) : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 129 p.
 3. Блажеєвський М.Є., Черних В.П., Коваленко С.М. Пероксидні похідні карбонових кислот як дезінфекційні та стерилізуючі засоби (монографія). – Х.:НфаУ; ОРИГІНАЛ, 2011. – 104 с.

Підручник:

 1. Артем’єв С.Р. Екологічна безпека військ: Підручник / С.Р. Артем’єв, С.М. Чумаченко, О.М. Блекот, В.В. Марущенко, М.Є. Блажеєвський (№1/11-2279 від 20.02.12). – Харків: ХТУ „ХПІ”, 2012. – 272 с.

Навчальні посібники:

 1. Фармацевтический анализ : учебное пособие для студ. вузов/ П.А. Безуглый, В.А. Георгиянц, И.С. Гриценко, Л.А. Перехода, И.В. Украинец, Н.Е. Блажеевский, Н.Ю. и др. (всего 17 чел).; под общ. ред. В.А. Георгиянц. – Харьков : НФаУ; Оригинал, 2016. – 541 с.
 2. Физическая и коллоидная химия. Часть 1 и часть 2 : Учебное пособие / О.Р. Пряхин, Г.В. Чернега, Н.Е. Блажеевский и др.; под. ред.. А.Г. Каплаушенко. – Запорожье, 2014. – 350 с.
 3. Дядченко В.В. Посібник офіцера запасу військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Кн.4.: Військово-технічна підготовка: навч. пос. / В.В. Дядченко, О.В. Галак, В.В. Марущенко та ін. / – Харків: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2014. – 632 с.
 4. Лекції з колоїдної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. /В.І. Кабачний, В.П. Колєснік, Л.Д. Грицан, Т.О. Томаровська, М.Є. Блажеєвський; за ред. В.І. Кабачного. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 176 с.
 5. Physical and Colloid chemisty. Guide to Laboratory Works /V.I. Kabachnyy, V.P. Kolesnik, L.D. Gritsan, L.K. Osipenko, Ya.A. Labuzova, T.O. Tomarovska, N.I. Gorbunova, M.Ye. Blazheyevsky, M.M. Ivashura. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2012. – 208 p.
 6. Дядченко В.В. Посібник офіцера запасу військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Кн.3.: Військово-спеціальна підготовка: Навч. пос. / В.В. Дядченко, Г.В. Сахаров, С.П. Випирайлов та ін. (всього 8)./ – Харків: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2011. – 432 с.
 7. Мага І.М. Електрохімічні методи аналізу. Методичний посібник до лабораторних робіт для студентів медичного факультету спеціальність «Фармація» з курсу «Аналітична хімія»/ І.М. Мага, М.Є. Блажеєвський, Й.С. Балог . Ужгород: ПП Пипп В.В., 2011. – 43 с.
 8. Дядченко В.В. Посібник офіцера запасу військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Кн.2.: Військово-технічна підготовка: Навч. пос. / В.В. Дяченко, Г.В. Сахаров, Е.О. Качанов та ін. (всього 8)./ – Харків: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2010. – 648 с.
 9. Артем’єв С.Р., Основи екологічної безпеки військ. Навчальний посібник / С.Р Артем’єв, С.М., Чумаченько, О.М.Блекот, В.В. Марущенко, М.Є. Блажеєвський (лист № 1/11-7321 від 4.08.2010). – Харків: ХТУ „ХПІ”, 2010. – 272 с.
 10. Кабачний В.І. Фізична та колоїдна хімія. Збірник завдань для самостійної роботи студентів заочної (дистанційної) форми навчання фармацевтичних вузів факультетів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Навчальний посібник / В.І. Кабачний, Л.К. Осіпенко, В.П. Колесник та ін. (всього 11). – Харків: НФаУ, 2008. – 140 с.
 11. Дядченко В.В. Військові технічні засоби хімічного аналізу. Кн..1: Навчальний посібник. Вид.2-е, доп. та переробл. / В.В. Дядченко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Новіков (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2007. – 246 с.
 12. Дядченко В.В. Військові технічні засоби хімічного аналізу. Кн..2: Навчальний посібник. Вид.2-е, доп. та переробл/ В.В. Дядченко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Новіков (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2007. – 272 с.
 13. Дядченко В.В. Бойові токсичні речовини: Навчальний посібник. Вид. 2-е. доп. та переробл / В.В. Дядченко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Новіков (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2007. – 512 с.
 14. Баталов А.І. Технічні засоби індикації отруйних речовин: Навчальний посібник/ А.І. Баталов, С.І. Петров, М.Є. Блажеєвський та ін. (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2006. – 280 с.
 15. Кабачний В.І. Лекции по физической химии. Учеб. пособие для студ. высш. фармац. учеб. заведений/ В.И. Кабачный, В.П. Колесник, Л.Д. Грицан и др. (всего 7). Харьков: НФаУ, 2006. – 136 с.
 16. Кабачный В.И. Лекции по коллоидной химии. Учеб пособие для студ. высш. фармац. учеб. заведений/ В.И. Кабачный, В.П. Колесник, Л.Д. Грицан и др. (всего 7). Харьков: НФаУ, 2006. – 216 с.
 17. Кабачный В.И. Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии/ В.И. Кабачный, Л.Д. Грицан, Л.К. Осипенко и др. (всего 9). Харьков: НФаУ, 200 – 192 с.
 18. Баталов А.І. Військові технічні засоби хімічного аналізу: Навчальний посібник. У 2-х книгах. Кн.2/ А.І. Баталов, М.Є. Блажеєвський, Г.В. Сахаров (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2004. – 256 с.
 19. Кабачний В.І. Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закладів / В.І. Кабачний, В.П. Колєснік, Л.Д. Грицан та ін. (всього 10); за ред. В.І. Кабачного. – Х.:Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 200 с.
 20. Дядченко В. В. Бойові токсичні речовини: Навчальний посібник. Вид. 2-е. доп. та переробл/ В.В. Дядченко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Новіков та ін. (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2004. – 376 с.
 21. Блажеєвський М.Є. Технічні засоби індикації отруйних речовин/ М.Є. Блажеєвський, А.І. Баталов, С.І. Петров та ін. (всього 6). – Харків: ХВУ, 2003. – 160 с.
 22. Кабачный В.И. Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии/ В.И. Кабачный, Л.Д. Грицан, Л.К. Осипенко и др. (всего 9). − Харьков: НФаУ, 200 – 192 с.
 23. Баталов А.И. Боевые токсические химические вещества: Учебное пособие/ А.И. Баталов, Н.Е. Блажеевский, В.В. Болотов и др. (всего 14). – Харьков: ХВУ, 1998. – 338 с.
 24. Баталов А.И. Средства индивидуальной и коллективной защиты: Руководство к лабораторным работам / А.И. Баталов, Н.Е. Блажеевский, О.И. Чмут и др. (всего 7). – Харьков: ХВУ, 1998. – 120с.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації для визначення фізико-хімічних властивостей ПАР як складової частини модулю за темою «Поверхневі явища» : методю реком. для викл. /М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Харків. : НФаУ, 2017. – 48 с.
 2. Блажеєвський М.Є. Методичні рекомендації для вивчення каталізу як складової частини модулю з хімічної кінетики : метод. рек. для викл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Харків: НФаУ, 2016. – 40 с.
 3. Блажеєвський М.Є. Застосування міжнародної системи одиниць фізичних величин у хімії : методичні рекомендації для студ. вищ. фар мац. навч. закл. / М.Є. Блажеєвський, Н.Ю. Бондаренко – Х. : НФаУ, 2015. – 35 с.
 4. Блажеєвський М.Є. Методичні рекомендації для вивчення хімічної термодинаміки та контрольні завдання : метод. рек. для викл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Харків: НФаУ, 2015. – 38 с.

 

Професор Блажеєський М.Є. викладає дисципліну «фізична та колоїдна хімія» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Біотехнологія», «Технології фармацевтичних препаратів») студентам очної та заочної форми навчання.

Керує науковою роботою докторантів за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, а також аспірантів, дипломників та магістрантів за спеціалізацією „контроль якості лікарських засобів” та „контроль якості харчових продуктів” спеціальності „фармацевтична хімія” відповідно.

Хоббі : гра у футбол, вивчення східної культури та філософії.

Print Friendly, PDF & Email