Кафедра забезпечує викладання фізичної та колоїдної хімії як фундаментальної дисципліни, що завершує загальнохімічну підготовку. Цей курс є теоретичною основою ряду спеціальних дисциплін, зокрема, фармацевтичної хімії, хімії природних сполук, технології ліків, технології парфумерно-косметичних засобів, біотехнології та ін.
Курс за вибором « Сорбенти медичного призначення » рекомендується студентам, які бажають глибше вивчити фізико-хімічні основи сорбційних процесів, а також фізико-хімічні властивості сорбентів та їх застосування у медичній практиці .
Колектив кафедри приділяє велику увагу навчально-методичної роботи, зокрема:
– створенню профілізованої навчальної літератури, в тому числі на електронних носіях;
– підготовці методичних матеріалів для дистанційного навчання;
– впровадженню мультимедійних технологій у навчальний процес та ін.
Напрями наукових та науково-методичних досліджень традиційно тісно пов’язані із запитами фармацевтичної науки і технології, а також фармацевтичної освіти.
На кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі за спеціальністю «15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія».
Кращі студенти мають можливість займатися в гуртку СНТ .
Відповідно до наказу № 532 від 23.08.2011р. Міністерства охорони здоров’я України кафедра має статус опорної за спеціальністю «7.12020103 Технологія фармацевтичних препаратів» напряму «Фармація».